info@feriavalencia.com (+34) 96 386 12 00
CEVISAMA
28 de January, 2019

Mon 28 - Fri 01


Saló internacional de Ceràmica per a l’Arquitectura Equipament de Bany i Cuina, Pedra Natural , Matéries Orimeres, Fregides, Esmalts i colors ce`ràmics, Teules i Maons, Materials i Utillatge per Paviments i Enrajolats i Maquinária.

Maquinaria anys parells

mes informació: http://cevisama.feriavalencia.com/

Pie Feria