info@feriavalencia.com (+34) 96 386 12 00
CEVISAMA
7 de February, 2022

Mon 07 - Fri 11


Saló internacional de Ceràmica per a l’Arquitectura Equipament de Bany i Cuina, Pedra Natural , Matéries Orimeres, Fregides, Esmalts i colors ce`ràmics, Teules i Maons, Materials i Utillatge per Paviments i Enrajolats i Maquinária.

Maquinaria anys parells

mes informació: http://cevisama.feriavalencia.com/

Pie Feria