Comptes anuals

Fira València és la institució firal de referència en l'organització i celebració d'esdeveniments nacionals i internacionals en un entorn mediterrani únic.

2019

INFORME DE GESTIÒ

Informe de gestió corresponent a l'any 2019

AUDITORÍA

Informe d'auditoria independent dels comptes anuals 2019

MEMÒRIA

Comptes anuals del exercici 2019

2018

INFORME DE GESTIÒ

Informe de gestió corresponent a l'any 2018

AUDITORÍA

Informe d'auditoria independent dels comptes anuals 2018

MEMÒRIA

Comptes anuals del exercici 2018

2017

INFORME DE GESTIÒ

Informe de gestió corresponent a l'any 2017

AUDITORÍA

Informe d'auditoria independent dels comptes anuals 2017

MEMÒRIA

Comptes anuals del exercici 2017

2016

INFORME DE GESTIÒ

Informe de gestió corresponent a l'any 2016

AUDITORÍA

Informe d'auditoria independent dels comptes anuals 2016

MEMÒRIA

Comptes anuals del exercici 2016

2015

INFORME DE GESTIÒ

Informe de gestió corresponent a l'any 2015

AUDITORÍA

Informe d'auditoria independent dels comptes anuals 2015

MEMÒRIA

Comptes anuals del exercici 2015

2014

INFORME DE GESTIÒ

Informe de gestió corresponent a l'any 2014

AUDITORÍA

Informe d'auditoria independent dels comptes anuals 2014

MEMÒRIA

Comptes anuals del exercici 2014

Scroll to Top