SUBVENCIONS DE LES ADMINISTRACIONS A L’ACTIVITAT FIRAL

Fira València va rebre en 2015 subvencions a l’activitat per import total de 5.861,10 euros.

L’import íntegre es deu a subvencions de la Fundació Tripartida a la formació contínua dels treballadors de Fira València.”

Scroll to Top