Memòria Anual

2020

Òrgans de govern 2020

Patronat

PATRONATO FERIA VALENCIA

PRESIDENT

Excmo. Sr. D. Joan Ribó Canut
ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VICEPRESIDENT 1º

D. Natxo Costa Pina
SOTSSECRETARI DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

VICEPRESIDENT 2º

Sr. D. José Vicente Morata Estragues
PRESIDENT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA

VOCALES NATS

Ilma. Sra. Dª Maria Empar Martínez Bonafé     
DIRECTORA GENERAL D’INDÚSTRIA I ENERGIA

Ilma. Sra. Dª Rosana Segui Sanmateu
DIRECTORA GENERAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM

Ilm. Sr. D. Antoni Francesc Gaspar Ramos
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Ilm. Sr. D. Josep Pascual Martí García
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ

Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot  
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Sr. D. José Ramón Nadal Sendra
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’INDÚSTRIA DE LES CORTS VALENCIANES

Sra. Dª  Cristina Martínez Vayá
DIRECTORA TERRITORIAL DE COMERÇ DE VALÈNCIA

Sr. D. José Luis Gisbert Valls        
PRESIDENT DE LA INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA

Sra. Dª Mª Dolores Guillamón
PRESIDENTA DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ

Sr. D. Juan Bautista Riera Sánchez
PRESIDENT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ D’ALACANT

Sra. Dª Julia Company Sanús       
DIRECTORA GENERAL D’IVACE

Sr. D. Salvador Navarro Pradas
PRESIDENT DE LA CEV

Sr. D. Carlos Requena Vitales
PRESIDENT DEL COL·LEGI PROFESSIONAL D’AGENTS COMERCIALS

VOCALS DESIGNATS PER LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

D. Natxo Costa Pina
SOTSSECRETARI DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Dª Rebeca Mariola Torró Soler  
SECRETÀRIA AUTONÒMICA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I CONSUM

Dª Cristina Moreno Fernández
SOTSSECRETÀRIA DE LA CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Dª  Mª Dolores Parra Robles
DIRECTORA GENERAL D’INTERNACIONALITZACIÓ

Dª Teresa García Muñoz
DIRECTORA GENERAL D’EMPRENEDORIA I COOPERATIVISME

D. Juan Salvador Pérez Ballester
DIRECTOR GENERAL DE MODEL ECONÒMIC, FINANÇAMENT I POLÍTICA FINANCERA

VOCALS DESIGNATS PEL PRESIDENT DEL PATRONAT

D. José Mª Company Lluch (sale en octubre 2020)
D. Juan Gallur Marí
CAIXA POPULAR

Francesc Ferrer Escrivá
UNIÓN GREMIAL

D. Rafael Torres
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC

D. Emili Villaescusa Blanca
PRESIDENT DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Dª Teresa Puchades Olmos
AVANZA URBANA

Dª Marian Bonías
GRUPO MAYA  - ARVET

VOCALS DESIGNATS PER LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA

D. Vicente Folgado Tárrega
TABLEROS FOLGADO, S.A.
                
D. José Bernardo Noblejas Pérez
ORTOPRONO, S.L.
 
D. Vicente Lafuente Martínez
FEMEVAL
 
D. Juan Manuel Real Teruel
MATERIALES REAL, S.L.
 
D. Manuel García Portillo
TECNIDEX                              
 
D. Eduardo Aznar Mengual
AZNAR TEXTILES, S.L.U.

VOCALS DESIGNATS PEL PRESIDENT DEL PATRONAT, A PROPOSTA DEL COMITÉ EXECUTIU:

Sr. D. Armando Ibáñez Guaita (ix a l’octubre de 2020) – No substituït
ASCER

D. Oscar Calabuig Sanchis
PRESIDENT D´IBERFLORA

D. Manuel Rubert Andrés (ix a l’octubre de 2020) – No substituït
PRESIDENT DE CEVISAMA

D. Juan Puchades
GREMI D´ HOTELS DE VALÈNCIA

Dª Marisa Gallén Jaime

Dª Mª Eugenia García Martín
FIMI

DIRECTOR GENERAL DE FIRA VALÈNCIA

D. Enrique Soto Ripoll

SECRETARI GENERAL DE FIRA VALÈNCIA

D. Luis Martí Bordera

Comité Executiu

Comité Executiu Fira València

VICEPRESIDENT 1º

Dª  Mª Pilar Bernabé García

VICEPRESIDENT 2º

D. Salvador Navarro Pradas

TESORER

D. Miguel Angel Fernández Torán 
(ix a l’octubre de 2020)

COMPTADOR

D. Emili Villaescusa Blanca

VOCAL NADA

Dª Rosana Segui Sanmateu
DIRECTORA GENERAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Dª  Mª José Mira Veintimilla
SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE MODEL ECONÒMIC I FINANÇAMENT

D. Natxo Costa Pina
SOTSSECRETARI DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Dª  Mª Pilar Bernabé García
DELEGADA D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA

D. Carlos Galiana Llorens
DELEGAT DE COMERÇ

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA

D. Vicente Folgado Tárrega
TABLEROS FOLGADO

D. José Vicente Morata
PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ

VOCALS DESIGNATS PEL PRESIDENT DEL COMITÉ EXECUTIU DE FIRA VALÈNCIA

D. Salvador Navarro Pradas 
LABORALIA

D. Manuel Rubert  Andrés  (sale octubre 2020)
PRESIDENT DE CEVISAMA.

DIRECTOR GENERAL DE FIRA VALÈNCIA

D. Enrique Soto Ripoll

SECRETARI GENERAL DE FIRA VALÈNCIA

D. Luis Martí Bordera

+

Saluda del Alcalde

En un exercici com el passat, certament singular, Fira València ha continuat mostrant la seua fortalesa com a institució al servei de la societat a la qual es deu. La pandèmia, que ha vingut a canviar les normes del joc fins a un punt encara desconegut, ha colpejat amb força l’activitat firal i congressual a tot el món. I també ho ha fet a València. Però també és cert que en moments tan delicats com els viscuts durant l’exercici passat, Fira València va aconseguir
mantindre una activitat més que raonable, tenint en compte la situació.

De tota aquesta activitat donen compte els diferents continguts d’aquesta memòria digital. Però m’agradaria ressaltar els usos no habituals de les instal·lacions de Fira València que des de les administracions hem pogut fer en
2020.
D’una banda, els 15.000 metres quadrats de magatzems que el recinte ha posat a disposició per a guardar les falles que en 2020, una vegada declarat l’estat d’alarma, vam haver de traure dels carrers de València quan van suspendre les festes. Disposar d’unes instal·lacions com les de la Fira va permetre que el que podia haver-se convertit en un problema logístic
d’envergadura per a la ciutat es poguera abordar amb èxit.
Així mateix, cal destacar el paper del recinte en convertir-se en el magatzem de logística de la Generalitat per a productes sanitaris contra la COVID-19. Una necessitat que es va presentar de manera urgent i per a la qual Fira València ha destinat 20.000 metres quadrats més d’espai d’emmagatzematge.
Tot això s’ha fet sense deixar d’atendre les necessitats, més peremptòries que mai, dels clients de Fira València: quasi una trentena de fires i esdeveniments celebrats durant l’any 2020 sustenten aquesta afirmació.
Per totes aquestes circumstàncies, és just reconéixer un any més que Fira València, la nostra fira, és una eina clau per al present i el futur de l’economia valenciana i de la ciutat de València.

Saluda de l'Alcalde

Informe de direcció

Que aquesta memòria d’activitat de 2020 es presente per primera vegada en la història de Fira València sobre un suport exclusivament digital no és una casualitat. És cert que es tracta d’un pas xicotet, però inevitable. I després d’un any en què la pandèmia de la COVID 19 ha provocat canvis radicals, un dels quals és la digitalització, que ha passat de ser un projecte a ser una exigència, hem pensat que era el moment per a fer el pas.

2020 ha sigut un any en què Fira València, una vegada més, ha mostrat una gran capacitat d’adaptació a les necessitats dels seus clients. En un any en què les prioritats de tota la societat, i de les empreses, han canviat de manera inequívoca.
El major canvi de l’any, sens dubte, va ser la necessitat de garantir la seguretat contra la COVID. Fira València va desenvolupar en temps rècord un protocol propi que va permetre que el mes de juliol fora el primer recinte a Espanya en el qual es van celebrar dues fires de públic en les quals, gràcies a aquest protocol, Fira València es va consolidar com l’espai segur de la ciutat per a qualsevol esdeveniment multitudinari. Una prova d’això és que a partir d’aquell moment el recinte firal va ser escenari recurrent per a la celebració d’exàmens i oposicions.

En un any en què la mobilitat internacional, fins i tot la nacional, estava molt compromesa, les empreses requerien noves formes de promoció dels seus productes. I ací Fira València també va estar al servei dels seus clients creant plataformes virtuals que van servir per a fer arribar els productes dels nostres expositors a potencials compradors de tot el planeta.
Mentre treballava en tots aquests canvis, Fira València va celebrar durant l’exercici 2020 un total de 28 fires i esdeveniments. Exactament 15 fires pròpies i 13 esdeveniments externs. Unes dades d’activitat que han de ser analitzats i valorats en un context de paralització total de la activitat firal.

Pel que fa al balanç econòmic, Fira València va registrar un ebitda positiu de quasi 200.000 euros. El resultat positiu l’any de la pandèmia ha sigut possible gràcies a una forta reducció de la despesa, que ha permés esmorteir la forta caiguda d’ingressos registrada a conseqüència de la pandèmia que va paralitzar l’activitat firal a nivell mundial.
La paralització de l’activitat firal va fer que els ingressos es reduïren un 45,4 % respecte a l’any anterior, fins als 12,7 milions d’euros. Les despeses van baixar 40,6 %, fins als 12,5 milions d’euros. Els estalvis més rellevants van ser els de les despeses per a la celebració de fires, un 50 %, i els de personal, que van baixar un 29 %, gràcies a l’aplicació dels ERTO creats específicament pel Govern central per la pandèmia.

2020 ha sigut un any molt complex que hem pogut superar gràcies al treball i el sacrifici de tot l’equip de Fira València, que ha demostrat en aquest exercici una gran capacitat d’adaptació i vocació de servei al client.
També voldria destacar la implicació de la Generalitat, l’Ajuntament de València i l’empresariat, que han mostrat en aquest exercici el convenciment que Fira València continua sent una eina clau per al teixit productiu valencià.

Fruit d’aquesta implicació, al desembre de 2020 hi va haver una fita molt rellevant en el procés de transformació de Fira València. L’Assemblea d’obligacionistes va donar consentiment a la subrogació de la Generalitat Valenciana en les obligacions que, en el seu moment, van ser emeses per Fira València per a finançar part de l’ampliació i modernització del seu recinte.
D’aquesta manera, es culminava, d’una banda, el procés iniciat uns anys abans mitjançant el Decret llei 7/2017, del Consell, per a la subrogació de la Generalitat Valenciana en el deute de Fira València vinculada a aquesta ampliació. I, d’altra banda, es facilitava el següent pas en la reestructuració de Fira València: la seua transformació en una nova entitat que permeta el desenvolupament de l’activitat en sintonia amb el present i el futur del sector firal i congressual.
Previous slide
Next slide
Reprodueix vídeo

Resum executiu

Durant l’any 2020, Fira València va celebrar un total de 28 fires i esdeveniments que van rebre 238.014 visitants.

Concretament, es van celebrar 15 fires pròpies i es van albergar 13 esdeveniments externs. Es tracta d’unes dades modestes que, indubtablement, cal analitzar i valorar en un escenari de pandèmia que pràcticament va paralitzar l’activitat firal i congressual a nivell mundial. 

Aquesta activitat es va poder mantindre a partir de la declaració de l’estat d’alarma gràcies al fet que Fira València es va dotar d’un vast protocol de seguretat contra la COVID que va convertir el seu recinte en un espai segur contra la pandèmia.

Així, Fira València va aconseguir celebrar un total de 15 fires pròpies durant aquest exercici. Fins a la declaració de l’estat d’alarma, en format presencial. I a partir d’aquell moment, es van combinar els formats presencials i digitals.

En aquestes 15 fires van participar 1.768 expositors, dels quals 262 eren estrangers. I entre tots van presentar les novetats de 1.973 marques, 415 de les quals eren originàries d’altres països.

Pel que fa als visitants, i tenint en compte que en aquest cas cal comptar també amb els visitants virtuals dels esdeveniments en línia, Fira València va rebre en 2020 un total de 228.826 visitants, dels quals 22.442 van ser estrangers.

Respecte al negoci dels esdeveniments externs, cal tindre en compte que també va patir enormement els efectes de la COVID. Així i tot, es va aconseguir celebrar amb gran esforç 13 esdeveniments en els quals van participar un total de 9.188 persones. 

En un any tan complex, Fira València va aconseguir un ebitda de 0,2 milions d’euros. Tot això gràcies a una reducció dràstica de la despesa, que va poder compensar la forta caiguda d’ingressos provocada per la pandèmia.

0
Visitants
0
Estrangers
0
Marques
0
Estrangeres
0
EBITDA 2020

Fires pròpies

En el primer any de la pandèmia de la COVID 19, Fira València va desenvolupar un protocol propi per a convertir el recinte en un espai segur. I davant la impossibilitat durant gran part de l’any de celebrar fires a causa de la pandèmia, també va posar en marxa una sèrie de plataformes digitals per a continuar sent útil als seus clients.

De tota manera i malgrat totes les dificultats que hi ha haver, Fira València va aconseguir celebrar un total de 15 fires pròpies durant aquell exercici. Fins al moment de la declaració de l’estat d’alarma, ho van ser en format presencial. I a partir d’aquest moment, es van combinar els formats presencials (quan van tornar a estar permesos) amb els digitals.
Aquestes 15 fires van aconseguir reunir un total de 1.768 expositors, dels quals 262 van ser estrangers. I entre tots van presentar les novetats de 1.973 marques, 415 de les quals eren originàries d’altres països.

Pel que fa als visitants, i tenint en compte que en aquest cas cal comptar també amb els visitants virtuals dels esdeveniments en línia, Fira València va rebre en 2020 un total de 228.826 visitants, dels quals 22.442 van ser estrangers.
L’any més singular d’aquest mil·lenni, Fira València va arrancar l’activitat amb huit fires presencials fins que al març es declarara l’estat d’alarma, amb la suspensió total de l’activitat firal a Espanya, com havia ocorregut també a la resta del món.

Quan les dades de la pandèmia van millorar i es va permetre tornar a l’activitat, Fira València va celebrar dos certàmens. Un totalment presencial, que va ser la Feria Vehículo Selección Ocasión. I una altra, Día Mágico By FIMI, que va combinar la zona expositiva amb desfilades de moda virtuals.
Passat l’estiu, i sempre de la mà dels clients, Fira València va celebrar cinc fires més, quatre de les quals van ser en format digital i una, Mediterránea Gastrónoma, que va combinar també la presencialitat amb l’emissió en streaming dels tallers de cuina en viu.

En definitiva, Fira València va estar en 2020 una vegada més al servei dels seus clients expositors i visitants per a continuar sent la plataforma de màrqueting i internacionalització de les empreses. Adaptant els seus serveis a les diferents situacions viscudes durant un exercici en el qual una pandèmia ha determinat la vida de tot el planeta.
Previous slide
Next slide
FIMI / 25-26 gener 2020

Fira València iniciava el seu calendari anual de fires amb un esdeveniment molt especial, la celebració per primera vegada a València i de manera conjunta dels certàmens monogràfics dedicats a la moda infantil (FIMI) i la puericultura (Babykids). Amb la patronal del sector Asepri com a partner estratègic, aquesta primera edició conjunta va reforçar les sinergies entre els dos sectors, que comparteixen perfils professionals i va aconseguir reunir l’oferta de 270 expositors. Ambdues cites van ser visitades per 6.096 professionals, amb una especial incidència de compradors estrangers procedents de 12 països. 

+info

https://fimi.es/es/

https://www.babykidspain.com/

 

BABYKIDS / 25-26 gener 2020

Fira València iniciava el seu calendari anual de fires amb un esdeveniment molt especial, la celebració per primera vegada a València i de manera conjunta dels certàmens monogràfics dedicats a la moda infantil (FIMI) i la puericultura (Babykids). Amb la patronal del sector Asepri com a partner estratègic, aquesta primera edició conjunta va reforçar les sinergies entre els dos sectors, que comparteixen perfils professionals i va aconseguir reunir l’oferta de 270 expositors. Ambdues cites van ser visitades per 6.096 professionals, amb una especial incidència de compradors estrangers procedents de 12 països. 

+info

https://fimi.es/es/

https://www.babykidspain.com/

 

CEVISAMA / 3-7 febrer 2020

El saló internacional per a la indústria ceràmica i equipament per a bany celebrava a principis de febrer la 38 edició amb els indicis cada vegada més preocupants de l’extensió de la pandèmia des d’Àsia. No obstant això, aquesta circumstància encara no incidia directament en Cevisama, que va aconseguir celebrar la que fins hui ha sigut la seua edició més internacional. I és que del total dels 92.601 professionals registrats en Cevisama 2020, 21.364 van ser visitants estrangers procedents de 156 països; una dada que va suposar un creixement 5,86 % respecte a 2019 i una xifra que no s’havia aconseguida mai en la història d’aquest certamen. En total hi van participar, a més, 761 firmes expositores en una Cevisama adaptada als nous reptes i que ha modernitzat les seues plataformes digitals. 

+info

https://cevisama.feriavalencia.com/

BEAUTY VALENCIA / 15-17 febrer 2020

La cita professional per al sector de l’estètica i perruqueria celebrava en gran el desé aniversari en una edició marcada per les diferents activitats programades per als professionals assistents, com el Congrés d’Estètica organitzat per AEVA, Associació d’Esteticistes Valenciana o l’intent de rècord Guinness de major nombre de persones tallant els cabells al mateix temps, que va reunir quasi dos mil participants i els donatius del qual es van destinar íntegrament a l’associació ADACAM. Beauty Valencia 2020 va acollir l’oferta de 77 expositors i va registrar la visita de 10.074 professionals. 

+info

https://www.beautyvalencia.es/

 

SALÓ DEL CÒMIC DE VALÈNCIA / 28 febrer - 2 marzo

El recinte de Benimàmet acollia a principi de març un multitudinari Saló del Còmic de València. Una cita oberta al públic que per primera vegada estava organitzada íntegrament per Fira València amb uns resultats sorprenents: 25.045 aficionats al món del còmic es van donar cita al llarg de tres intenses jornades en les quals van destacar exposicions temàtiques, la presència de 179 expositors (entre les quals hi havia destacades editorials del món del còmic i la il·lustració) i la presència de més de 120 autors de l’escena nacional i internacional. En el Saló del Còmic de València van brillar amb llum pròpia estrelles del cinema i la televisió com el nord-americà Jack Quaid o el protagonista de La casa de papel Jaime Lorente. 

+info

https://www.saloncomicvalencia.com/

 

FIRA BEBÉ / 29 febrer - 1 març

Fira Bebé és un saló dirigit a les famílies en el qual es donen cita les principals marques del sector del bebé, de la infància i de la futura i recent mamà. Es tracta d’un certamen obert a les famílies amb una àmplia gamma d’activitats i de serveis com ara conferències, taller de massatge infantil, àrea de canvi de bolquer, racó de lactància, restaurant del bebé, pista de gateig, inflables, entre altres. En l’última edició en Fira València va acollir l’oferta de 54 expositors i l’assistència de 3.259 visitants. 

+info

https://www.feriabebe.com/

 

FORINVEST / 3-4 març 2020

Els dies 3 i 4 de març, el Centre d’Esdeveniments de Fira València va acollir el que seria, finalment, l’últim certamen que Fira València celebrava en el seu recinte abans de l’esclat de la pandèmia al nostre país pocs dies després. Alié a això, l’edició 2020 de Forinvest va ratificar la posició predominant del certamen com un dels principals fòrums de networking en l’àmbit financer, empresarial i assegurador al nostre país. Amb la presència de 87 expositors directes i més d’un centenar de conferències i taules redones, Forinvest 2020 va reunir 6.039 professionals del sector. En aquesta edició, la revolució mediambiental, el Brexit o el Big Data ocupaven la major part de les conferències; a més, va destacar la Nit de les finances i la ponència magistral d’Ignacio Sánchez Galán, president d’Iberdrola.  

+info

https://forinvest.feriavalencia.com/

 

NUTRACEUTICALS EUROPE / 4-5 març 2020

Madrid va ser escenari de l’últim certamen oficial organitzat per Fira València abans de la pandèmia. La cita Nutraceuticals Europe – SUMMIT & EXPO 2020 és un esdeveniment internacional per a la indústria d’ingredients funcionals, novell foods i producte final, que va poder acollir una oferta de 130 expositors i rebre 837 especialistes, tant nacionals com estrangers. Nutraceuticals Europe – SUMMIT & EXPO 2020, com a valor afegit, va oferir tot un programa de conferències científiques on la innovació i el futur van ser protagonistes. 

+info

https://www.nutraceuticalseurope.com/

 

WEBINAR URBE / 10 juny 2020

Immersos ja en la pandèmia, el Saló Immobiliari de Fira València, Urbe, va ser el primer certamen que va inaugurar la nova orientació digital en la celebració d’esdeveniments. I ho va fer amb la celebració d’un webinar en el qual es va presentar un informe sobre el perfil del comprador de l’habitatge a la Comunitat Valenciana. Fet íntegrament en format digital i emés en streaming a través del canal de YouTube del certamen, el webinar es va obrir amb la intervenció d’Eduardo Serra, president de CoHispania, consultora que ha elaborat l’informe perquè Juan Valero, president d’Urbe i director general de Firmus Homes, moderara un debat en el qual van participar també Teresa Puchades, directora general d’Avanza Urbana, i Ángel Fernández Chico, director de Real Estate Regional Este del BBVA.

+info

https://urbe.feriavalencia.com/

FIRA VEHICLE SELECCIÓ OCASIÓ / 10 - 12 juliol 2020

A principis de juliol, Fira València es convertia en el primer dels grans recintes del nostre país que va celebrar una fira oberta al públic i en format presencial. Després del confinament general i la millora de la situació epimediològica, Fira València va activar un estricte protocol de seguretat anticovid i el posava en marxa en aquest certamen, que es va celebrar al costat de la fira de cerimònia i comunió Día Mágico by FIMI. El resultat va ser tot un èxit, ja que, en una conjuntura de posada en marxa de les ajudes estatals a la compra de vehicles i la presència de 27 concessionaris i distribuïdors com a expositors, un total 8.311 compradors van acudir al certamen i van adquirir prop de mil vehicles seminous, d’ocasió, gerència i km 0. 

+info

https://www.feriaautomovil.es/

DIA MÁGICO BY FIMI / 10 - 12 juliol 2020

Juntament amb el certamen de vehicle d’ocasió, Fira València també posava en marxa la huitena edició de la Fira de Comunió i Cerimònia, un saló de caràcter professional i que es convertia en la primera fira professional celebrada a Espanya i la primera del circuit europeu de fires especialitzades en moda. Un total de 28 firmes van exposar en un saló que va ser visitat per 1.896 compradors de tot el territori estatal, una vegada oberts els tancaments perimetrals autonòmics. A més, el certamen va posar en marxa una desfilada virtual de les firmes participants en el saló i al qual es van registrar més de 2.000 professionals, tant nacionals com de països com l’Argentina, Bèlgica, Irlanda, Itàlia, Mèxic, el Regne Unit, República Dominicana i Portugal.

+info

https://fimi.es/es/ferias/public/ver?f=2

IBERFLORA DIGITAL BUSINESS / Octubre 2020 – Enero 2021

Després de l’estiu de 2020 i davant l’empitjorament de les condicions de la pandèmia, Fira València va donar resposta a la demanda del sector verd concentrat entorn del certamen Iberflora i va posar en marxa Iberflora Digital Business 2020, una plataforma digital innovadora i que s’estructurava entorn de: 

  • Un catàleg interactiu d’empreses, segmentat per sectors, productes i procedència.
  • Un generador de contactes i agendes de manera directa, sense intermediaris.
  • Un marketplace de productes, organitzat per categories i assenyalant les novetats en cada categoria, perquè trobes el que busques ràpidament.
  • Una plataforma de continguts en línia, en la qual els usuaris podran percebre l’essència de les activitats paral·leles que es duen a terme en les edicions presencials, així com conéixer les novetats i els serveis de les empreses del sector mitjançant diversos formats digitals.

Iberflora Digital Business va aconseguir reunir un catàleg virtual de 287 firmes expositores i va aconseguir un total de 3.014 professionals registrats. 

+info

https://iberflora.feriavalencia.com/

DREAMHACK VALENCIA ONLINE / 12-31 octubre 2020

Juntament amb el partner Canales Corporativos, Fira València va posar en marxa a l’octubre el festival DreamHack València, un dels majors esdeveniments internacionals d’esports i gaming, que es va celebrar 100 % digital. Es va tractar d’una innovadora versió en línia del festival on s’oferia un equilibri entre entreteniment, competició i formació. El festival va proporcionar entreteniment per a més de quatre milions d’espectadors internacionals i més de 500.000 espectadors nacionals en les més de 200 hores de retransmissió de jocs com League of Legends, Counter-Strike, Fortnite o Rocket League. 

A més, juntament amb el festival gaming, Dreamhack va acollir també en format digital les Jornades Professionals que AVEPE i Fira València van organitzar amb el suport de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. Més de 2.500 persones van disfrutar de les 15 ponències del congrés, amb més de 40 ponents de màxima rellevància en l’àmbit nacional i de la Comunitat Valenciana. 

+info

https://dreamhack.es/

CONGRESO AVEP / 12 - 13 octubre 2020

Juntament amb el partner Canales Corporativos, Fira València va posar en marxa a l’octubre el festival DreamHack València, un dels majors esdeveniments internacionals d’esports i gaming, que es va celebrar 100 % digital. Es va tractar d’una innovadora versió en línia del festival on s’oferia un equilibri entre entreteniment, competició i formació. El festival va proporcionar entreteniment per a més de quatre milions d’espectadors internacionals i més de 500.000 espectadors nacionals en les més de 200 hores de retransmissió de jocs com League of Legends, Counter-Strike, Fortnite o Rocket League. 

A més, juntament amb el festival gaming, Dreamhack va acollir també en format digital les Jornades Professionals que AVEPE i Fira València van organitzar amb el suport de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. Més de 2.500 persones van disfrutar de les 15 ponències del congrés, amb més de 40 ponents de màxima rellevància en l’àmbit nacional i de la Comunitat Valenciana. 

+info

https://dreamhack.es/

CONGRÉS MEDITERRÁNEA GASTRÓNOMA / 8 - 9 novembre 2020

Mediterránea Gastrónoma, la cita gastronòmica del mediterrani, va celebrar al novembre la seua edició més especial i en format híbrid: un congrés gastronòmic de cuina, producte i gastronomia amb un aforament limitat, però que va emetre en streaming tots els continguts. Al congrés, que es va realitzar en homenatge a tot el sector el sector de l’hostaleria i al de la producció agroalimentària, hi van assistir els principals xefs del moment com Quique Dacosta, Ricard Camarena, Susi Díaz, Begoña Rodrigo o Kiko Moya i va ser seguit a través de les emissions en YouTube per 7.920 professionals i amants de l’alta gastronomia. Amb aquest esdeveniment, Fira València posava fi en 2020 a la celebració de certàmens propis.

+info

https://www.mediterraneagastronoma.es/

Fires i esdeveniments d'organització externa

El negoci dels esdeveniments a nivell global va patir enormement l’impacte de la pandèmia durant 2020. L’excel·lent trajectòria aconseguida en els últims anys, principalment en 2018 i 2019, es va frenar en sec en aquest exercici. Malgrat la situació tan adversa per al sector, Fira València va fer un gran esforç per a poder celebrar 13 esdeveniments en els quals van participar un total de 9.188 persones.

Gestionar el volum d’ajornaments, cancel·lacions i, sobretot, la incertesa generada per la pandèmia va ser extremadament complicat. Fira València va estar durant tot l’any oferint solucions als clients que es veien obligats a suspendre els seus esdeveniments davant la situació sanitària. I, de fet, gran part d’aquestes suspensions es van poder convertir en ajornaments.
Per a poder mantindre l’activitat, Fira València va treballar en dos plans. El primer va ser per a adaptar el recinte i convertir-lo en un espai segur per als clients. Amb la implementació d’aquest pla es van poder celebrar esdeveniments per a més de 3.000 persones amb total seguretat. El segon pla va ser d’assessorament a l’organitzador sobre com desenvolupar l’esdeveniment aplicant el nostre pla contra la COVID.

Pel que fa a la captació de nous esdeveniments per a València, i forçada per la cancel·lació de la majoria de les accions comercials prèviament contractades, Fira València va dirigir els esforços a totes aquelles labors digitalitzades o que no exigeixen presencialitat.
D’aquesta manera es va mantindre el contacte amb la cartera de clients, es van organitzar visites en línia al recinte amb potencials clients o es va participar en fòrums virtuals amb cites one to one, entre altres. Gràcies a aquest treball es van aconseguir sol·licituds d’informació i cotització d’organitzadors que ens van servir per a confirmar que l’interés per celebrar esdeveniments a València, i específicament en Fira València, no va decaure en cap moment.

Paral·lelament a totes les accions comercials, es van intensificar les comunicacions i col·laboracions amb les associacions del sector, mitjans de comunicació especialitzats, organismes públics com València Convention Bureau o Turisme Comunitat Valenciana, o fins i tot amb recintes competència directa tant a escala nacional com internacional.
Previous slide
Next slide

Informe econòmic

Fira València va obtindre en 2020, un any marcat per l’inici de la pandèmia, uns ingressos de 12,8 milions d’euros. Es van celebrar amb relativa normalitat els certàmens previstos en els mesos de gener i febrer, incloent-hi la fira Cevisama, que és la més significativa de tot el calendari de la institució. La resta de l’any hi va haver un reduït nombre de certàmens presencials i virtuals de format xicotet. En aquesta xifra d’ingressos es va incloure una subvenció de 0,8 milions d’euros atorgada per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball dins del Marc Temporal Comunitari relatiu a les mesures d’ajuda destinades a donar suport a l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19.
Les despeses d’explotació van ser de 12,6 milions d’euros; les despeses variables es van reduir en funció de la cancel·lació de certàmens i les despeses fixes mitjançant la renegociació de contractes de proveïdors i l’aplicació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació, des del mes d’abril de 2020, que afecta a tota la plantilla amb reduccions del 50 % al 100 % de la jornada.

L’EBITDA, o resultat d’explotació abans d’amortitzacions, va pujar a 0,2 milions d’euros, i el resultat de l’exercici va ser negatiu en 3,1 milions d’euros. Aquest últim, afectat per les despeses extraordinàries generades a conseqüència de la finalització de la subrogació per part de la Generalitat Valenciana en el finançament de les obres d’ampliació, que van començar l’any 2001.
Previous slide
Next slide
Compte de Resultats
Balanç de Situació 2020

Amb motiu de la COVID 19, Fira València va desenvolupar un vast protocol perquè el recinte firal fora tan segur com fora possible contra la pandèmia. El protocol contenia tota una sèrie de mesures de prevenció i neteja exhaustiva del recinte que incloïen les preses de temperatura, la presència de gel hidroalcohòlic en tota la instal·lació, la desaparició del paper en totes les gestions que es desenvolupaven dins del recinte, la posada en marxa d’una aplicació mòbil pròpia que permetia tindre tota la informació vinculada amb l’esdeveniment que es visitava, l’activació de sistemes de renovació d’aire que permetien que aquest es canviara íntegrament als pavellons en temps rècord…

Totes aquestes mesures van fer possible que Fira València fora el primer recinte a Espanya que va obrir les portes després que es va decretar l’estat d’alarma. Aquesta obertura de portes va tindre lloc el mes de juliol amb la celebració de dos certàmens, un de públic i un altre professional, que es van celebrar en condicions de seguretat.
Reprodueix vídeo

Altres usos Covid-19

Fira València, la casa de les Falles en 2020

Des de mitjan mes de març de 2020, centenars de monuments fallers van ser acollits en Fira València després de la suspensió de les festes provocada per la crisi sanitària de la COVID 19.  

El recinte firal va destinar 15.000 metres quadrats de zona de magatzematge per a acollir les falles, els ninots i les escenes que es mantenien en un estat òptim de conservació a l’espera que se celebraren les festes.

Amb aquesta acció, Fira València va reforçar la vinculació amb la ciutat de València, una tasca que complementa la de promoció i internacionalització del teixit productiu de la Comunitat Valenciana, i l’impacte econòmic que la seua activitat té a la ciutat de València.

Magatzem de material sanitari contra la COVID

L’emergència sanitària provocada per la COVID 19 va fer que la Generalitat Valenciana haguera de comprar grans quantitats de materials per a lluitar contra la propagació de la malaltia. Un problema associat a aquestes compres era l’emmagatzematge i la gestió d’estocs.

En aquesta situació, Fira València va mostrar la seua utilitat social, ja que va poder albergar aquests materials des del principi. Primer ho va fer en pavellons que habitualment es destinen a l’activitat firal que en 2020 estava pràcticament paralitzada. 

Però després, quan des de la Generalitat es va decidir que la Fira seria un magatzem estable, es van destinar fins a 20.000 metres quadrats de zones que habitualment s’utilitzen per a emmagatzematge.

El nostre recinte

0 m2
De superfície útil
0
Pavellons
0
Auditoris
0
Sales de reunions
0
Forums
+ 0
Esdeveniments a l'any
0
Places de Pàrquing
0
Anys d'experiència
0 m2
De plaça enjardinada

Informe d’impacte econòmic IVIE

Un impacte econòmic creixent

En l’exercici 2020 es va presentar als òrgans de govern de Fira València l’estudi que l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques havia realitzat, basat en les dades de 2019, per a mesurar l’impacte de l’activitat de Fira València en l’economia de l’autonomia.

Els resultats van millorar ostensiblement els registrats en 2018. Així, l’IVIE va estimar que l’activitat de Fira València va suposar el 0,63 % del PIB (660,5 milions d’euros) i el 0,66 % de l’ocupació de la regió (13.289 llocs de treball). És una aportació superior a la de l’any anterior (0,58 % del PIB i 0,63 % de l’ocupació).

Aquesta edició de l’estudi contenia una novetat respecte a l’edició anterior i és que també es va estudiar l’impacte que l’activitat de Fira València té en els comptes públics gràcies a l’impacte fiscal que genera. L’informe presentat en 2020 i basat en dades de 2019 assegurava que aquest impacte fiscal va ser de 273,2 milions d’euros, distribuïts entre IVA, cotitzacions socials, impost de societats i IRPF.

0 %
Del PIB (660,5 M/€)
0
Impacte fiscal

Descarrega l'informe d'impacte econòmic de l'IVIE

En un any tan excepcional….

Fira València vol agrair a tots els seus clients, expositors i visitants el contacte que han tingut durant tot l’any, les fires i esdeveniments celebrats de la seua mà, el manteniment d’una relació que, en moments tan estranys, s’ha vist enfortida.

També vol reconéixer a tots els proveïdors la comprensió de les dificultats i l’acompanyament que en temps tan complexos ha augmentat la complicitat que sempre han tingut amb Fira València.

A l’Administració local i autonòmica i a l’empresariat, vol donar-los les gràcies per mantindre’s al costat de Fira València apostant per aquesta com una eina de màrqueting i internacionalització per al teixit productiu valencià.

I, en aquest any tan complex, Fira València vol fer extensiu aquest reconeixement a tots els col·lectius que han estat en primera línia en la lluita contra la COVID 19 i a la societat en conjunt, que ha demostrat un alt grau de maduresa i enteresa contra la pandèmia.

Desplaça cap amunt