info@feriavalencia.com (+34) 96 386 12 00

Òrgans de govern

_Patronato Feria Valencia_Comité Ejecutivo

PRESIDENT:

Excm. En Joan Ribó Canut
ALCALDE PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VICEPRESIDENT 1r:

Ilm. En Natxo Costa Pina
DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ I CONSUM

VICEPRESIDENT 2n:

En José Vicente Morata Estragues
PRESIDENT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA

VOCALS NATS:

Ilma. Na Maria Empar Martínez Bonafé
DIRECTORA GENERAL D’INDÚSTRIA I ENERGIA

En José Vicente González Pérez
PRESIDENT DEL COMITÉ EXECUTIU DE FIRA VALÈNCIA

Ilm. Antoni Francesc Gaspar Ramos
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Ilm. En Javier Moliner Gargallo
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ

Ilm. En César Sánchez Pérez
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE ALACANT

Excm. En Víctor García Tomás
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’INDÚSTRIA DE LES CORTS VALENCIANES

Na  Cristina Martínez Vayá
DIRECTORA TERRITORIAL DE COMERÇ DE VALÈNCIA

En José Luis Gisbert Valls
PRESIDENT DE LA INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA.

Na Mª Dolores Guillamón
PRESIDENTA DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ

En Juan Bautista Riera Sánchez
PRESIDENT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE ALACANT

En Antonio Soriano Aznar
PRESIDENT DEL COL·LEGI PROFESIONAL D’AGENTS COMERCIALS

 

VOCALS DESIGNATS PER LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

En Manuel Illueca Muñoz
DIRECTOR GENERAL DE L’IVF

En Francesc Colomer  Sanchez
SECRETARI AUTONÒMIC DE TURISME

En Francisco Alvarez Molina
DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA, EMPRENEDORIA I COOPERATIVISME

Na Julia Company Sanús
DIRECTORA GENERAL D’INTERNACIONALITZACIÓ (IVACE)

En Rafael Beneyto Cabanes
CAIXA ONTINYENT 

En Emili Villaescusa Blanca
PRESIDENT DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA CV

 

VOCALS DESIGNATS PEL PRESIDENT DEL PATRONAT:

En Xavier Ribera Peris

En José Mª Company Lluch
CAIXA POPULAR 

En Cristóbal Aguado Laza

AVA-ASAJA

En Rafael Torres
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC

En Juan Puchades
UNIÓ HOTELERA

En Josep Sanchís Soler
UNIÓ LLAURADORS 

 

VOCALS DESIGNATS PER LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA:

En Vicente Folgado Tárrega
TABLEROS FOLGADO, S.A.

En José Bernardo Noblejas Pérez
ORTOPRONO, S.L.

En Vicente Lafuente Martínez
FEMEVAL

En Juan Manuel Real Teruel
MATERIALES REAL, S.L.

En Manuel García Portillo
TECNIDEX

En Eduardo Aznar Mengual
AZNAR TEXTILES, S.L.U. 

 

VOCALS DESIGNATS PEL PRESIDENT DEL PATRONAT, A PROPOSTA DEL COMITÉ EXECUTIU:

En Armando Ibáñez Guaita
ASCER 

En Oscar Calabuig Sanchis
PRESIDENT IBERFLORA 

En Manuel Rubert Andrés
PRESIDENT CEVISAMA

En Francesc Ferrer Escrivá
UNIÓN GREMIAL 

En Salvador Navarro Pradas
PRESIDENT CEV

En Alfredo Quesada Ortells
PAVASAL 

En Enrique Soto Ripoll
DIRECTOR GENERAL DE FIRA VALÈNCIA

En Luis Martí Bordera
SECRETARI GENERAL DE FIRA VALÈNCIA

PRESIDENT
En José Vicente González Pérez

VICEPRESIDENT 1r

VICEPRESIDENT 2n
En Manuel Rubert Andrés 

TRESORER
En Salvador Navarro Pradas

PRESIDENTE CEV

COMPTADOR
En Miguel Ángel Fernández Torán

VOCAL NAT
Ilm. En Natxo Costa Pina
DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ I CONSUM

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Ilma. Na Júlia Company Sanus
DIRECTORA GENERAL IVACE

Na Mª Dolores Parra Robles
DIRECTORA GENERAL D´INTERNACIONALITZACIÓ

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE l’EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Ilma. Sra. Na  Mª Pilar Bernabé García
DELEGADA D´EMPRENEDORIA I INOVACIÓ ECONÒMICA

Ilm. Sr. D Carlos Galiana Llorens
DELEGAT DE COMERÇ

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA

En Vicente Folgado Tárrega
TABLEROS FOLGADO

En José Vicente Morata
PRESIDENT CAMARA DE COMERÇ

VOCALS DESIGNATS PEL PRESIDENT DEL COMITÉ EXECUTIU DE FIRA VALÈNCIA

En Óscar Calabuig Sanchis
PRESIDENT IBERFLORA

En Manuel Rubert  Andrés
PRESIDENT CEVISAMA

DIRECTOR GENERAL DE FIRA VALÈNCIA
En Enrique Soto Ripoll

SECRETARI GENERAL DE FIRA VALÈNCIA
En Luis Martí Bordera

Pie Feria