Òrgans de govern

  • Patronat
  • Comité executiu

PRESIDENT:
Excm. En Joan Ribó Canut
ALCALDE PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VICEPRESIDENT 1r:
Ilm. En Natxo Costa Pina
DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ I CONSUM

VICEPRESIDENT 2n:
En José Vicente Morata Estragues
PRESIDENT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA

VOCALS NATS:

Ilma. Na Maria Empar Martínez Bonafé
DIRECTORA GENERAL D’INDÚSTRIA I ENERGIA

Ilma. Na. Rosana Seguí Sanmateu
DIRECTORA GENERAL DE COMERÇ, ARTESANÍA I CONSUM

Ilm. En Antoni Francesc Gaspar Ramos
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÒ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Ilmo. En Josep Pascual Martí García
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÒ

Ilmo. En Carlos Mazón Guixot
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT

En José Ramón Nadal Sendra
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’INDÚSTRIA DE LES CORTS VALENCIANES

Na  Cristina Martínez Vayá
DIRECTORA TERRITORIAL DE COMERÇ DE VALÈNCIA

En José Luis Gisbert Valls
PRESIDENT DE LA INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA.

Na Mª Dolores Guillamón
PRESIDENTA DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ

En Juan Bautista Riera Sánchez
PRESIDENT DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE ALACANT

Na Julia Company Sanús
DIRECTORA GENERAL IVACE

En Salvador Navarro Pradas
PRESIDENT CEV

En Antonio Soriano Aznar
PRESIDENT DEL COL·LEGI PROFESIONAL D’AGENTS COMERCIALS

VOCALS DESIGNATS PER LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Ilm. En Natxo Costa Pina
SUBSECRETARI DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Na Rebeca Mariola Torró Soler
SECRETARIA AUTONÓMICA D'ECONOMÍA SOSTENIBLE , SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I CONSUM

Na Cristina Moreno Fernández
SUBSECRETARIA DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Na Mª Dolores Parra Robles
DIRECTORA GENERAL D'INTERNACIONALIZACIÒ

Na Teresa García Muñoz
DIRECTORA GENERAL D' EMPRENEDORIA I COOPERATIVISME

En. Juan Salvador Pérez Ballester
DIRECTOR GENERAL DE MODELO ECONÒMIC, FINANCIACIÒ  I POLÍTICA FINANCIERA

VOCALS DESIGNATS PEL PRESIDENT DEL PATRONAT:

En José Mª Company Lluch
CAIXA POPULAR 

En Francesc Ferrer Escrivá
UNIÒ GREMIAL

En Rafael Torres
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC

En Emili Villaescusa Blanca
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA C.V.

Na Teresa Puchades Olmos
AVANZA URBANA

Na Marian Bonías
GRUPO MAYA – ARVET

VOCALS DESIGNATS PER LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA:

En Vicente Folgado Tárrega
TABLEROS FOLGADO, S.A.

En José Bernardo Noblejas Pérez
ORTOPRONO, S.L.

En Vicente Lafuente Martínez
FEMEVAL

En Juan Manuel Real Teruel
MATERIALES REAL, S.L.

En Manuel García Portillo
TECNIDEX

En Eduardo Aznar Mengual
AZNAR TEXTILES, S.L.U. 

VOCALS DESIGNATS PEL PRESIDENT DEL PATRONAT, A PROPOSTA DEL COMITÉ EXECUTIU:

En Armando Ibáñez Guaita
ASCER 

En Oscar Calabuig Sanchis
PRESIDENT IBERFLORA 

En Manuel Rubert Andrés
PRESIDENT CEVISAMA

En Juan Puchades
GREMI D'HOTELS DE VALÈNCIA

Na Marisa Gallén Jaime

Na EUGENIA GARCÍA MARTÍN
FIMI

En Enrique Soto Ripoll
DIRECTOR GENERAL DE FIRA VALÈNCIA

En Luis Martí Bordera
SECRETARI GENERAL DE FIRA VALÈNCIA

VICEPRESIDENT 1r
Na Pilar Bernabé García

VICEPRESIDENT 2n
En Salvador Navarro Pradas

TRESORER
En Miguel Angel Fernández Torán

COMPTADOR
En Emili Villaescusa Blanca

VOCAL NAT
Ilma. Rosana Seguí Sanmateu
DIRECTORA GENERAL DE COMERÇ ARTESANIA I CONSUM

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Na Mª Mª José Mira Veintimilla
SECRETARÍA AUTONÒMICA DE MODEL ECONÒMIC I FINANÇAMENT

En Nacho Costa Pina
SUBSECRETARI DE LA CONSELLERÍA D'ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE l’EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Ilma. Na  Mª Pilar Bernabé García
DELEGADA D´EMPRENEDORIA I INOVACIÓ ECONÒMICA

Ilm. En Carlos Galiana Llorens
DELEGAT DE COMERÇ

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA

En Vicente Folgado Tárrega
TABLEROS FOLGADO

En José Vicente Morata
PRESIDENT CAMARA DE COMERÇ

VOCALS DESIGNATS PEL PRESIDENT DEL COMITÉ EXECUTIU DE FIRA VALÈNCIA

En Salvador Navarro Pradas
LABORALIA

En Manuel Rubert  Andrés
PRESIDENT CEVISAMA

DIRECTOR GENERAL DE FIRA VALÈNCIA
En Enrique Soto Ripoll

SECRETARI GENERAL DE FIRA VALÈNCIA
En Luis Martí Bordera

Scroll to Top